ផ្នែកជំងឺលំបាកមានកូន

យើង​យល់​ពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ដំណើរ​ក្នុង​ការយក​កូន​របស់​អ្នក​ ​ដូច្នេះហើយ​ ​យើង​ចង់​ផ្តល់​ការប្រឹក្សា​ ​និង​ ​ការធានា​ក្នុង​ការ ធ្វើដំណើរ​របស់​អ្នក​។ ​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ឯកទេស​របស់​យើង​កំពុង​រង់ចាំ​ផ្តល់​ការគាំទ្រ​ទៅ​តាម​តម្រូវការ​អ្នក​ និង​ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​ទទួលបាន​ការប្រឹក្សាផ្នែកជំងឺលំបាកមានកូន​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​និង​សមស្រប​បំផុត​។

យើង​ព្យាយាម​ធ្វើឱ្យ​ដំណើរការ​យក​កូន​មាន​ភាពងាយ​យល់​តាមរយៈ​ការពិគ្រោះយោបល់​ដ៏​ទូលំទូលាយ​មួយ​មុនពេល​អ្នក​សម្រេចចិត្ត​លើ​ការព្យាបាល​នេះ​។ ​យើង​ប្តេជ្ញា​ផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​ឱកាស​ជោគជ័យ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​។ ​សេវាកម្មប្រឹក្សាផ្នែកជំងឺលំបាកមានកូន​របស់​យើង​ត្រូវបាន​ដឹកនាំ​ដោយ​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​មាន​បទពិសោធន៍​ខ្ពស់​ផ្នែក​ជំងឺ​នេះ​។​

ប្រសិនបើ​នេះ​ជា​ជំហាន​ដំបូង​របស់​អ្នក​ ​យើង​ស្នើ​ឱ្យ​លោក​អ្នក​មក​ទីតាំង​យើង​ផ្ទាល់​ ​ដើម្បី​រៀបចំ​ការពិគ្រោះយោបល់​ ​និង​នាំយក​ព័ត៌មាន​អំពី​ខ្លួន​អ្នក​ ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការណាត់ជួប​នៅ​មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល ​អរៀន​ដា​។ ​ការធ្វើ​ដូច្នេះ​អាច​ជួយ​អោយ​ក្រុមការងារ​របស់​យើង​អាច​បង្កើត​ផែនការប្រឹក្សា​ស្រប​តាម​តម្រូវការ​របស់​អ្នក​ ​និង​គ្រប់​ទិដ្ឋភាព​ទាំងអស់​នៃ​ជម្ងឺ​របស់​អ្នក​។​

ប្រសិនបើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​ទាក់ទង​នឹងជំងឺលំបាកមានកូន​ឬ​ចង់​ដឹង​បន្ថែម​អំពី​ដំណើរការ​នេះ​ ​សូមអញ្ជើញ​អ្នក​ទាក់ទង​មក​ពួកយើង​តាមរយៈ​អាសយដ្ឋាន​របស់​យើង​ ​ឬ​ទម្រង់បែបបទ​ឆ្លើយតប​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

​​ ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្ម ​


ផ្នែកជំងឺលំបាកមានកូន

សេវាកម្មប្រឹក្សា ផ្នែកជំងឺលំបាកមានកូន

ការស្នើសុំដើម្បីណាត់ជួប