សេវា​ថែទាំ​សុខភាព​តាម​ផ្ទះ​

សេវាកម្ម​ថែរក្សា​អ្នកជំងឺ​តាម​ផ្ទះ​របស់​មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល ​អរៀន​ដា ​ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​អ្នកជំងឺ​ដែល​មាន​ការព្យាបាល​ពិសេស​នៅ​តាម​ផ្ទះ​។​ មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល ​អរៀន​ដា ​ផ្ដោត​ទៅលើ​មនុស្ស​ដែល​ចាស់ជរា ​មាន​ជំងឺ​រ៉ាំរ៉ៃ ​ធូរស្បើយ​ពី​ការវះកាត់​ ​ឬ​ពិការ​។ ​ការមាន​អ្នកជំនួយការ​សុខភាព​តាម​ផ្ទះ​នៅ​ក្បែរ​អ្នក​គឺជា​តួនាទី​របស់​មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល ​អរៀន​ដា ​ក្នុង​ការជួយ​ ​និង​គាំទ្រ​ដល់​សហគមន៍​។​

​​ ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្ម ​


សេវា​ថែទាំ​សុខភាព​តាម​ផ្ទះ​

សេវា​ថែទាំ​សុខភាព​តាម​ផ្ទះ​

ការស្នើសុំដើម្បីណាត់ជួប