ផ្នែក​រោគ​ស្ត្រី​

យើង​ប្តេជ្ញា​ផ្តល់​នូវ​ការថែទាំ​សុខភាព​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ខ្ពស់​ដល់​ស្ត្រី​គ្រប់​វ័យ​។ ​អ្នកឯកទេស​ខាង​ផ្នែក​រោគ​ស្ត្រី​ ​និង​សម្ភព ​នៅ​មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល ​អៀន​ដា ​មាន​បទពិសោធន៍​ក្នុង​ការធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ​ ​និង​ព្យាបាល​រោគស្ត្រី​គ្រប់​ប្រភេទ​ដែល​ការព្យាបាល​រាប់​ចាប់​ការព្យាបាល​ធម្មតា​រហូតដល់​ការព្យាបាល​ស្មុគ្រស្មាញ​ ​ដែល​រួមបញ្ចូល​ទាំង​ការវះកាត់​ផងដែរ​។ ​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ផ្នែក​រោគ​ស្ត្រី​របស់​យើង​ ​គឺជា​អ្នកជំនាញ​នៅក្នុង​វិស័យ​នេះ​ ​ហើយ​មាន​បទពិសោធន៍​ច្រើន​ឆ្នាំ​ពី​ស្ថាបន​វេជ្ជសាស្ត្រ​ក្នុង​ស្រុក​និង​អន្តរជាតិ​។​

​​ ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្ម ​


ផ្នែក​រោគ​ស្ត្រី​

ពិនិត្យ និង ព្យាបាលរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទ

ការស្នើសុំដើម្បីណាត់ជួប