ផ្នែក​ជំងឺ​ទូទៅ​

ការថែទាំ​សុខភាព​គឺ​ជា​កត្តា​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​សម្រាប់​ជីវិត​។ ​តែ​ការរស់នៅ​បែប​ស៊ីវិល័យ​ និង​ជីវិត​ដែល​ពោរពេញ​ដោយ​ភាពតានតឹង​ដែល​បណ្តាល​មកពី​កត្តា​ផ្សេង​ៗ​ ​តែងតែ​ធ្វើ​សុខភាព​ចុះ​ទ្រុឌទ្រោម​។​

ការកើនឡើង​នៃ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​នៃ​សុខភាព​រាងកាយ​បាន​ធ្វើឱ្យ​ការពិនិត្យ​ ​និង​ថែទាំ​សុខភាព​កាន់តែ​មាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំង​ឡើង​ ​ព្រោះ​ការស្វែងរក​ដំណាក់កាល​ដំបូង​នៃ​ជំងឺ​តាមរយៈ​ការពិនិត្យ​សុខភាព​ជា​ទៀងទាត់​អាច​ធ្វើឱ្យ​ផលប៉ះពាល់​នៃ​ជំងឺ​នានា​ត្រូវបាន​កាត់បន្ថយ​ ​ហើយ​តម្លៃ​នៃ​ការព្យាបាល​ក៏​ត្រូវបាន​កាត់បន្ថយ​ដូចគ្នា​។ ដូច្នេះ​ការត្រួតពិនិត្យ​សុខភាព​ជា​ទៀងទាត់​គឺជា​ធាតុ​ផ្សំ​ដ៏​សំខាន់​នៃ​ការរស់នៅ​ប្រកប​ដោយ​សុខ​ភាពល្អ​។​

សូម​មក​ទទួល​ការពិនិត្យ​ ​និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ទូទៅ​ជាមួយ​ពួកយើង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ ​ដើម្បី​ស្វែងយល់​ពី​កម្មវិធី​ត្រួតពិនិត្យ​សុខភាព​ជាច្រើន​ដែល​អាច​បំពេញ​តាម​តម្រូវការ​របស់​អ្នក​។ ​ពួកយើង​មាន​សេវា​ពិនិត្យ​ ​និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ទូទៅ​គ្រប់​ប្រភេទ​ដែល​អាច​ជួយ​លោក​អ្នក​អោយ​មាន​សុខភាព​ល្អ​ និង​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​ដង្កាត់​ផ្សេង​ៗ​បាន​ដោយ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​!​

​​ ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្ម ​


ផ្នែក​ជំងឺ​ទូទៅ​

ពិនិត្យ និង ព្យាបាលជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទ

ការស្នើសុំដើម្បីណាត់ជួប