ផ្នែក​ជំងឺ​ក្រពះ​ពោះវៀន​

ការព្យាបាល​ជំងឺ​ក្រពះ​-​ពោះ​រៀន​ ​គឺជា​ជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រ​​ដែល​ផ្តោត​លើ​ការធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ​ ​និង​ការព្យាបាល​ជំងឺ​ដែល​ប៉ះពាល់​ប្រព័ន្ធ​រំលាយ​អាហារ​ និង​ជំងឺ​មហារីក​ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​ប្រព័ន្ធ​ក្រពះ​ពោះវៀន​។ ​ផ្នែក​ដែល​ងាយ​រង​ផលប៉ះពាល់​រួមមាន​បំពង់​អាហារ​ ក្រពះ​ ​ពោះវៀន​តូច​ ​ពោះវៀន​ធំ​ ​ថ្លើម​ ប្រម៉ាត់​ ​និង​លំពែង​។​

មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល ​អរៀន​ដា ​ផ្តល់​ការពិគ្រោះយោបល់​ជំនាញ​ឯកទេស​ក្រពះ​-​ពោះវៀន​ ​ថ្លើម​ និង​ធ្វើការ​ធ្វើ​អង់ដូ​ស្កូប ​ក្រពះ​ពោះវៀន​ធំ​ដូចជា​ការឆ្លុះ​ក្រពះ​ពោះវៀន​ចូលក្នុង​ពោះវៀន​តូច​ ការថត​ឆ្លុះ​ និង​ការថត​ឆ្លុះ​ពោះវៀន​ក្នុង​ការធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ​និង​ការព្យាបាល​ជំងឺ​ក្រពះ​ពោះវៀន​។​

​​ ព័ត៌មានអំពីសេវាកម្ម ​


ផ្នែក​ជំងឺ​ក្រពះ​ពោះវៀន​

ផ្នែក​ជំងឺ​ក្រពះ​ពោះវៀន​

ការស្នើសុំដើម្បីណាត់ជួប