ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ / តេស្ត ស្ត្រីបុរស
សញ្ញាសំខាន់ៗ និងការពិនិត្យរាងកាយ
ការធ្វើតេស្តឈាម
    • ការវិភាគការរលាកថ្លើម
        • មេរោគថ្លើមបេ
        • ប្រព័ន្ធការពារថ្លើមបេ
        • មេរោគថ្លើមសេ
    • ក្រុមឈាម
    • ជំងឺស្វាយ
    • ជំងឺអេដស៍
    • ជំងឺស្អូច
តម្លៃជាកញ្ចប់ $100.00$88.00

សេចក្តីណែនាំសម្រាប់កម្មវិធីពិនិត្យសុខភាព ការរៀបចំសម្រាប់ការពិនិត្យរបស់អ្នក៖

សេចក្តីណែនាំទូទៅ
  • កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពមុនរៀបការមិនតម្រូវឲ្យអត់អាហារមុនពេលបូមឈាមទេ។
  • សូមយកមកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន និងមកដល់ 10 នាទីមុនពេលម៉ោងណាត់ជួប។
  • ប្រសិនបើ​អ្នក​មាន​បញ្ហា​សុខភាព​ដែល​មាន​ស្រាប់​សូម​យក​មក​ជាមួយ​នូវ​លទ្ធផល​តេស្ត ​ឬ​របាយការណ៍​ដែល​អ្នក​បាន​ពិនិត្យ​មក​ជូន​គ្រូពេទ្យ​។
  • សូមកុំពិសារស្រាយ៉ាងហោចណាស់ 24 ម៉ោងមុនពេលចាប់ផ្ដើមពិនិត្យ។
  • ប្រសិនបើ​អ្នក​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការព្យាបាល​ ឬ​ការប្រើ​ថ្នាំ​ចំពោះ​ស្ថានភាព​សុខភាព​ ​និង​កាយសម្បទា​ណាមួយ​ សូម​ជូនដំណឹង​ជាមុន​ដល់​គិលានុបដ្ឋាយិកា​។​

លក្ខខណ្ឌ៖

  • តម្លៃ​រួមបញ្ចូល​ទាំង​ថ្លៃ​គ្រូពេទ្យ​ពិនិត្យ​។​
  • តម្លៃ​ទាំងអស់​អាច​មាន​ការផ្លាស់ប្តូរ​ដោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង​ជាមុន​។​
  • ​តម្លៃ​ជា​កញ្ចប់​ត្រូវបាន​ផ្ដល់​ដល់​អ្នកជំងឺ​ដែល​បាន​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។​
  • គ្មាន​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​ណាមួយ​អាច​ត្រូវបាន​អនុវត្ត​ចំពោះ​តម្លៃ​កញ្ចប់​។

​​​ ព័ត៌មានអំពីកញ្ចប់សេវាកម្ម ​


កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពមុនពេលរៀបការ
បុរស​ និងស្ត្រី
$100(ស្ត្រី), $88(បុរស)

​​ដើម្បីទទូលបានកញ្ចប់គម្រោង: ​


សូមអញ្ចើញមក​មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អរៀនដា ដើម្បីរៀបចំគម្រោងរបស់អ្នក ឫទំនាក់ទំនង់មកលេខទូរស័ព្ទ: +855 23 223 789