អាហារជួយម្ដាយសម្រាលកូនបានលឿន

ចំណុចខាងក្រោម យើងនឹងបង្ហាញនូវអាហារដេលជួយឲ្យម្ដាយសម្រាលកូនបានស្រួល និងលឿន ដែលអ្នកគួរតែពិសារដើម្បីមានសុខភាពល្អ មុនពេលសម្រាល។

១. អ្នកគួរតែញុំាទឹកដោះគោជូរ

មុនពេលសម្រាលកូន អ្នកអាចញុំាទឹកដោះគោជូរបាន ព្រោះថា ពេលដែលអ្នកជិតឆ្លងទន្លេ អ្នកអាចពិសារបាន ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងដល់អ្នក ដូចជាផ្លែឈើអ៊ីចឹង។ ប៉ុន្តែទឹកដោះគោជូរនេះ គួរតែជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយជៀសវាងដាច់ខាតទឹកដោះគោជូរដែលមានផ្ទុកជាតិស្ករខ្ពស់ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកក្អួតពេលកំពុងសម្រាល។

២. ញុំាឪឡឹក

ការរក្សាជាតិទឹកមានសារសំខាន់ដល់ចុងបញ្ចប់នៃការមានផ្ទៃពោះ។ ការផ្តល់ជាតិទឹកគឺមានការលំបាករួចទៅហើយ ពីព្រោះអ្នកមិនត្រឹមតែត្រូវការទទួលទាន ទឹក គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តម្រូវការរាងកាយប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់ទារករបស់អ្នកនិងសារធាតុរាវ amniotic ដែលកំពុងបំពេញបន្ថែមឥតឈប់ឈរដែលទារករបស់អ្នករស់នៅ។ ការរក្សាជាតិទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃកម្រិតជាតិទឹក។ ផ្លែឪឡឹកមិនត្រឹមតែមានផ្ទុកទឹក ៩២% និងសារធាតុរ៉ែអេឡិចត្រូលីតដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសារធាតុរុក្ខជាតិដែលបង្កើនការស្រូបយកទឹកដល់រាង្គកាយម្ដាយបន្ថែមទៀត។

៣. មុនពេលដែលអ្នកទៅសម្រាលកូន អ្នកអាចបរិភោគផ្លែឈើមួយចំនួនដែលអ្នកចូលចិត្តបាន ព្រោះផ្លែឈើទាំងនោះ នឹងអាចជួយអ្នកឲ្យមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រាលកូន។ ប៉ុន្តែប្រសិនជាគ្រូពេទ្យមិនឲ្យអ្នកពិសារមុនពេលចូលបន្ទប់សម្រាល អ្នកអាចបរិភោគតាមផ្លូវដែលអ្នកមកមន្ទីរពេទ្យបាន ដើម្បីមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធ៕