មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល​ ​និង​ ​សម្ភ​ព ​អរៀន​ដា ​គឺជា​ស្ថាបន​សុខាភិបាល​ឯកជន​មួយ​ដែល​ផ្តល់​នូវ​សេវាកម្ម​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្ត្រ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល​យើងខ្ញុំ​ផ្តល់​ការពិគ្រោះ​ ​និង​ព្យាបាល​ទៅលើ​ផ្នែក​ជាច្រើន​ដូចជា​ផ្នែកជំងឺលំបាកមានកូន ​ជំងឺ​បេះដូង​ ​សម្ភ​ព ​រោគស្ត្រី ​ជំងឺ​កុមារ​ ​ជំងឺ​ទូទៅ​ ​និង​សេវា​សង្គ្រោះបន្ទាន់​ ​ដែល​រាល់​សេវាកម្ម​ទាំងអស់​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ដើម្បី​ឆ្លើយតប ​ទៅ​នឹង​តម្រូវការ​របស់​អ្នកជំងឺ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​។

មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល ​អរៀន​ដា ​មាន​វេជ្ជបណ្ឌិត​ល្បី​ៗ​ដែល​កំពុង​បម្រើការ​ក្នុង​ស្ថាបន​ជាតិ​ ​និង​អន្តរជាតិ​ដែល​មាន​ជំនាញ​ឯកទេស ​និង​បទពិសោធន៍​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​រួមផ្សំ​ជាមួយ​បរិក្ខារ​វេជ្ជសាស្ត្រ​ទំនើប​ៗ​ ​បន្ទប់​ពិសោធន៍​ ​សាល​វះកាត់​ បន្ទប់​សំរាល ​និង​បន្ទប់​សំរាក​ត្រូវបាន​រៀបចំ​ដោយ​វិស្វករ​វេជ្ជសាស្ត្រ​បរទេស​ដើម្បី​ផ្ដល់​បាន​នូវ​ផាសុកភាព​ ​និង​គុណភាព​នៃ​ការព្យាបាល​កម្រិត​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ​។​

ប្រសិទ្ធភាព​ព្យាបាល​ ​និង​សេវាកម្ម​ដែល​ត្រូវ​ផ្ដល់​ជូន​អ្នកជំងឺ​ ​គឺជា​ការងារ​ចាំបាច់​ ​បំផុត​សម្រាប់​មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល​ ​និង​សម្ភ​ព ​អរៀន​ដា ​យើងខ្ញុំ​។​